Borang Permohonan Ahli SKUAD Antidadah

Maklumat Peribadi

Maklumat Untuk Dihubungi

Sila pilih

Maklumat Demografik

Permohonan anda akan diproses. Anda boleh menyemak status permohonan anda di pautan semak permohonan. Sila hubungi kami jika terdapat sebarang pertanyaan

FAQ :
 1. SYARAT KEAHLIAN
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur 18 hingga 45 Tahun
  • Berminat dengan kerja-kerja kesukarelaan

 2. Latarbelakang

  SKUAD Antidadah merupakan satu entiti kesukarelaan Agensi Antidadah Kebangsaan. Perkataan SKUAD merupakan akronim atau singkatan kepada SUKARELAWAN ANTIDADAH. SKUAD Antidadah merupakan penjenamaan baru kepada sukarelawan bagi melaksanakan aktiviti berbentuk anti-dadah di dalam kawasan atau komuniti masing-masing.


 3. Peranan dan Tugas
  • Memberi kesedaran mengenai bahaya penyalahgunaan dadah kepada masyarakat.
  • Memberi pertolongan dan sokongan kepada mereka yang menghadapi masalah dadah.
  • Menjadi agen penyalur maklumat dan mempromosi perkhidmatan AADK.